Przepisy dotyczące czasu pracy chronią pracowników przed przepracowaniem i niesprawiedliwym obniżeniem wynagrodzenia. Przepisy te ograniczają liczbę godzin, które dana osoba może przepracować w danym okresie, lub liczbę dni, które dana osoba może przepracować w danym okresie. Jakie są przepisy dotyczące czasu pracy kierowcy? Aby pomóc w ochronie pracowników, wiele krajów uchwaliło prawa ograniczające to, jak bardzo pewne rodzaje pracowników mogą być zobowiązane do pracy w określonym czasie. Prawa te zazwyczaj dotyczą osób, które obsługują ciężkie maszyny, pojazdy mechaniczne, samoloty, statki, pociągi lub inne podobne urządzenia, które są zaprojektowane do przenoszenia dużych ilości lub ciężkich ładunków na krótkich dystansach.

Przed czym chronią przepisy o czasie pracy kierowców?

Głównym celem tych przepisów jest zapobieganie rozwojowi zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Zagrożenia te obejmują zmęczenie spowodowane nadmierną ilością godzin pracy oraz ryzyko urazu lub śmierci z powodu zmęczenia lub innych przyczyn, takich jak upadki, podczas pracy.

Konkretne zagrożenia, do których odnoszą się te przepisy, wynikają z fizycznych i psychicznych skutków pracy w stanie “zmęczenia lub wyczerpania”. Jeśli kierowcy pracują, gdy są fizycznie lub psychicznie zmęczeni, są bardziej narażeni na popełnienie błędów, które mogą spowodować obrażenia lub wypadki. Zmęczenie może również powodować, że ludzie doświadczają “zmniejszonej koncentracji, zaburzonej oceny sytuacji i zwiększonej podatności na błędy.” Kiedy zmęczeni kierowcy są bardziej skłonni do popełniania błędów, takich jak odcinanie innych kierowców lub popełnianie drobnych błędów, które mogą doprowadzić do wypadku.

Maksymalne godziny pracy i maksymalne dni pracy

Wiele przepisów określa maksymalne godziny pracy i maksymalne dni pracy, w zależności od rodzaju pracy i liczby pracowników, którzy wykonują dany rodzaj pracy.

Maksymalne godziny pracy dotyczą na ogół pewnych rodzajów pracy, które nie wymagają fizycznej obecności operatora w miejscu pracy. W większości przypadków osoby pracujące zdalnie nie są objęte przepisami dotyczącymi maksymalnego czasu pracy.

Z kolei maksymalne dni pracy są zwykle ustalane przez prawo i dotyczą osób, które pracują w danym okresie czasu. Niektóre kraje pozwalają również pracownikom zgodzić się na pracę w mniejszej liczbie dni niż maksymalna liczba dni dozwolona przez prawo.

Okresy odpoczynku i ograniczenie liczby godzin przepracowanych w tygodniu

Niektóre prawa narzucają również okresy odpoczynku. Okres odpoczynku jest zwykle definiowany jako okres czasu, w którym pracownik nie pracuje i nie powinien wykonywać żadnej pracy, np. uzupełnianie zapasów na półkach lub czyszczenie sprzętu.

Niektóre kraje ograniczają również liczbę godzin, które pracownicy mogą przepracować w ciągu tygodnia. Przepisy te dotyczą zarówno pracowników zdalnych, jak i pracujących na miejscu.

Wymagania dotyczące wynagrodzenia za nadgodziny

Niektóre przepisy określają również wymagania dotyczące wynagrodzenia za nadgodziny. Zazwyczaj stawka wynagrodzenia za nadgodziny jest dwukrotnie wyższa od stawki wynagrodzenia podstawowego.

Zmiany i ograniczenia w pracy zmianowej

Niektóre przepisy dotyczą również problemów związanych z pracą zmianową. Niektóre kraje ograniczają liczbę zmian, których można wymagać od pracownika, zwykle do maksymalnie 12 zmian w miesiącu, chyba że pracownik zgodzi się na pracę na więcej zmian.

Przerwy i czas na posiłki

Przepisy dotyczące czasu pracy w niektórych krajach narzucają również przerwę pomiędzy końcem jednego okresu pracy a początkiem następnego okresu pracy. Przerwy te mogą być obowiązkowe lub pozostawione do uznania pracodawcy.

Wyjątki od zasad

Niektóre ustawy przewidują również wyjątki od przepisów. Na przykład, niektóre prawa pozwalają pracownikom pracować w trakcie przerwy na posiłek, a niektóre prawa pozwalają pracownikom pracować w trakcie przerwy, jeśli ich przerwa jest krótsza niż zwykle.

Robienie przerwy po długich zmianach

Niektóre prawa odnoszą się również do problemów związanych z długimi zmianami. Przepisy niektórych krajów dotyczą długich zmian, wymagając od pracodawców zapewnienia przerw lub ograniczenia długości zbyt długich zmian, zwykle do maksymalnie 12 godzin. Inne kraje pozwalają pracodawcy wymagać od pracowników pracy na dłuższych zmianach, o ile są oni odpowiednio wynagradzani.

Wnioski

Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców mogą być stosowane zarówno do pracowników osobistych, jak i zdalnych. Pracownicy stacjonarni zwykle pracują w fizycznym miejscu pracy, gdzie pracodawca musi zapewnić transport, jak operator taksówki, ciężarówki lub autobusu albo szofer. Z kolei pracownicy zdalni pracują zdalnie ze swojego domu lub innej odległej lokalizacji.

Chociaż kierowcy pracują w wymagającej fizycznie dziedzinie, mogą czuć się odizolowani od społeczności i członków rodziny. Wielu kierowców ma wysoki poziom niezadowolenia z pracy, ponieważ czują się przepracowani, niedostatecznie opłacani i niedoceniani za swoją pracę.